...

Pada Selasa, 26 Julai 2022 yang lepas, jam 3.00 petang, Dr Hazlina telah berkongsi secara langsung di Channel Sinar Harian Plus dalam siri Doktor & Anda (DNA) mengenai Keperluan dan Kepentingan Pemakaian Braces.

Pemakaian ‘braces’ bertujuan memperbaiki fungsi atau estetik dengan cara menggerakkan gigi kepada kedudukan yang lebih baik.

Pemakaian braces juga menjadi rebutan dengan kebanyakan orang ramai bagi meningkatkan keyakinan diri masing2 dengan menghasilkan susunan gigi dan senyuman yang cantik. Ini secara langsung dapat meningkatkan kualiti kehidupan pemakai braces.

Sebagai pengguna, anda perlu ada sedikit pengetahuan sebelum memakai ‘braces’ dan mempunyai kesedaran betapa pentingnya menjaga kesihatan gigi.

Ikuti kupasan bersama Dr. Hazlina Ishak mengenai braces dalam siri Doktor & Anda (DNA).

Tonton secara LIVE melalui:
Facebook Sinarplus: https://bit.ly/38GWnfO
Youtube: https://bit.ly/3yQMdDU

Sila layari www.hazlinadental.com untuk melihat rawatan-rawatan yang disediakan serta hubungi kami ditalian 03-89121282 atau 011-26160182 sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan ????

#klinikpergigianhazlina #kphazlina #klinikgigibangi #klinikgigikajang #klinikgigiputrajaya #dentistbangi #bracesbangi #braceskajang #bracesputrajaya #pendakapgigibangi #gigiputih #gigicantik #pemutihangigi

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.