...

Sinar Plus @ Sinar Harian

Bersempena World Oral Health Day pada 20 Mac 2022,
Dr Hazlina, Founder dan Pegawai Pergigian di Klinik Pergigian Hazlina membincangkan isu Dental Fobia di kalangan pesakit bersama Sinar Harian.

Dental Fobia merupakan keadaan takut yang teramat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan rawatan pergigian termasuk menerima rawatan pergigian????.

Terdapat pelbagai asbab terjadinya dental fobia dan pelbagai inisiatif yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan dental fobia berlaku dan cara menanganinya ????.

Kami sertakan bersama dengan artikel di atas untuk rujukan anda ????.

Sila layari www.hazlinadental.com untuk melihat rawatan-rawatan yang disediakan serta hubungi kami ditalian 03-89121282 atau 011-26160182 sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan ????.

#klinikpergigianhazlina #kphazlina #klinikgigibangi #klinikgigikajang #klinikgigiputrajaya #dentistbangi #bracesbangi #braceskajang #bracesputrajaya #pendakapgigibangi #gigiputih #gigicantik #pemutihangigi

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.